MDcentrum

Szkolenie dla naszych wykonawców 2 grudnia 2016

Szkolenie dekarskie 2 grudnia 2016 w zakładzie produkcyjnym gontów bitumicznych IKO na Słowacji