MDcentrum

Szkolenie dla naszych wykonawców 27-go stycznia 2016

 

Szkolenie dekarskie 27 stycznia 2016 w zakładzie produkcyjnym gontów bitumicznych IKO na Słowacji